MegaBus

From Atariki

Revision as of 22:39, 2 kwi 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

MegaBus jest złączem rozszerzeń specyficznym dla Atari Mega ST (W nowszych modelach Mega STE/TT zostało zastąpione złączem VME). Rozszerzenia pod złącze MegaBus są rzadkością, powstało ich bardzo niewiele ze względu na fakt że niewiele jest komputerów Mega ST. Wiadomo że David Small znany ze Spectre GCR podłączył kartę z procesorem 68030/33Mhz.

Karty MegaBus

Przykładowe karty na MegaBus:

Wyprowadzenia złącza

Złącze składa się z 64 sygnałów:

Wyprowadzenia
D4 (1) (2) D5
D3 (3) (4) D6
D2 (5) (6) D7
D1 (7) (8) D8
D0 (9) (10) D9
AS (11) (12) D10
UDS (13) (14) D11
LDS (15) (16) D12
R/W (17) (18) D13
DTACK (19) (20) D14
BG (21) (22) D15
BGACK (23) (24) GROUND
BR (25) (26) A23
GROUND (27) (28) A22
CLK (29) (30) A21
GROUND (31) (32) GROUND
HALT (33) (34) A20
RESET (35) (36) A19
VMA (37) (38) A18
E (39) (40) A17
VPA (41) (42) A16
BERR (43) (44) A15
NMI (45) (46) A14
INT 5 (47) (48) A13
INT 3 (49) (50) A12
FC2 (51) (52) A11
FC1 (53) (54) A10
FC0 (55) (56) A9
A1 (57) (58) A8
A2 (59) (60) A7
A3 (61) (62) A6
A4 (63) (64) A5
Opis wyprowadzeń
CLK Sygnał zegara
RESET, HALT Sygnał restartu
A1-A23 23 bitowa szyna adresowa
D0-D15 16 bitowa, dwukierunkowa szyna danych
FC0, FC1, FC2 Cykl szyny
AS Sygnalizuje adres na szynie adresowej
R/W Stan wysoki - odczyt, niski - zapis
UDS, LDS Sygnalizują gotowe dane na szynie adresowej (UDS - górny bajt, LDS - dolny bajt)
DTACK Sygnalizuje zakończenie transferu danych
BERR Brak odpowiedzi
E Włączanie zegara dla akcesoriów typu 6800
VPA Rozpoczęcie cyklu typu 6800
VMA Synchronizacja cyklów 6800 z włączaniem zegara
BR Przekazanie szyny do peryferiów
BG Zwolnienie szyny
BGACK Przejęcie szyby
NMI, INT 3, INT 5 Wywołanie przerwania

Powiązane

Personal tools