Mikey (osoba)

From Atariki

Revision as of 13:52, 15 gru 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Członkowie grupy Blowjobb
Dely - Mikey - Miker - Lewis - MacGyver

Od 1994 do 2003 koder, autor tekstów a od 1999 współredaktor magazynu Syzygy

Autor między innymi: TxE, DisASS, Ascii Collection #1, Lame #1, Blokers,Bash, sapplug-xmms, oraz cyklu artykułów o Core Wars (Syzygy 4-6)

Przewinął się przez następujące grupy: New Generation, Syzygy Team, Blowjobb


Kontakt: <mikey#atari.pl>

Personal tools