Mikey (osoba)

From Atariki

Revision as of 20:47, 14 lis 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Członkowie grupy Blowjobb
Dely - Mikey - Miker - Lewis - MacGyver

Od 1994 do 2003 koder, autor tekstów a od 1999 współredaktor magazynu Syzygy

Autor między innymi: TxE, DisASS, Ascii Collection #1, Lame #1, Blokers, Bash, sapplug-xmms, oraz cyklu artykułów o Core Wars (Syzygy 4-6)

Zrewersował, zdebugował i zoptymalizował rom stacji SN-360, oraz dodał turbo i komendy do poprawnej współpracy z SDX. http://www.youtube.com/watch?v=SHJFU9YIZjQ


Przewinął się przez następujące grupy: New Generation, Syzygy Team, Blowjobb

Obecnie nieaktywny.

Personal tools