MrQ

From Atariki

Revision as of 10:09, 8 paź 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Znany również jako Malefactor. Marcin Bernatek. Wrocławianin. Swaper w grupie Pentagram, także autor paru artykułów do Pentagram Zine. Obecnie nie zajmuje się już Atari.

Personal tools