Music ProTracker

From Atariki

Revision as of 12:14, 7 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Music Protracker to program do tworzenia muzyki autostwa SoTe. Powstało kilka jego wersji, ale najpopularniejsza to 2.4. Istnieje także kilka przeróbek tej ostatniej. Najczęściej używana jest wersja 2.4s.


Grafika:Mpt24s.gif


Obraz dyskietki z trzema wersjami MPT oraz pełną dokumentacją można znaleźć pod tym adresem.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools