New Generation

From Atariki

Revision as of 10:53, 15 lip 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grupa New Generation powstała w Dzierżoniowie na początku lat dziewięćdziesiątych. Początkowy skład stanowili: Solo (koder), Tiger (grafik), oraz Major (muzyk). W 1996 roku grupa powiększyła się o dwóch bardzo zdolnych koderów: Laoo (dawniej: Laokoon) oraz Rolanda W roku 1997 do grupy dołączyli Charlie oraz Mikey jako koderzy.

Ważniejsze prace grupy:

Personal tools