Nop Zine

From Atariki

Revision as of 12:31, 3 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pierwszy i jedyny numer magazynu dyskowego stworzonego przez grupę Shpoon.

Muzyka - Miker i Cubes
Grafika - Sabath
Code - Vasco (intro - Charlie)
Txt - BBSL/Shpoon

grafika:Nop_Zine.jpg

grafika:Nop_zine_menu.jpg

Personal tools