Otwarcie ekranu w trybie graficznym (GRAPHICS)

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 13:34, 18 lip 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 16:26, 18 lip 2006
KMK (Dyskusja | wkład)
(hategoria)
Next diff →
Linia 28: Linia 28:
dev .by "S:" $9b dev .by "S:" $9b
</pre> </pre>
 +
 +[[Kategoria:Niezbędnik kodera]]

Wersja z dnia 16:26, 18 lip 2006

;
; (c) Lizard 
;
iccmd  =  $0342
icbufa =  $0344
icax1  =  $034a
icax2  =  $034b
jciomain = $e456

gr9   lda #9
    bne gr

gr15  lda #15

gr   ldx #$60
    sta icax2,x   ; tryb
    lda #$03     ; otworz
    sta iccmd,x
    lda #<dev    ; co?
    sta icbufa,x
    lda #>dev
    sta icbufa+1,x
    lda #%00011100  ; bez okna tekstowego, odczyt/zapis
    sta icax1,x
    jmp jciomain

dev   .by "S:" $9b
Personal tools