Otwarcie ekranu w trybie graficznym (GRAPHICS)

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 13:31, 18 lip 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 13:34, 18 lip 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 1: Linia 1:
- iccmd = $0342+<pre>
- icbufa = $0344+iccmd = $0342
- icax1 = $034a+icbufa = $0344
- icax2 = $034b+icax1 = $034a
- jciomain = $e456+icax2 = $034b
- gr9 lda #9+jciomain = $e456
- bne gr+ 
- gr15 lda #15+gr9 lda #9
- gr ldx #$60+ bne gr
 + 
 +gr15 lda #15
 + 
 +gr ldx #$60
sta icax2,x ; tryb sta icax2,x ; tryb
lda #$03 ; otworz lda #$03 ; otworz
Linia 18: Linia 22:
sta icax1,x sta icax1,x
jmp jciomain jmp jciomain
- dev .by "S:" $9b+ 
 +dev .by "S:" $9b
 +</pre>

Wersja z dnia 13:34, 18 lip 2006

iccmd  =  $0342
icbufa =  $0344
icax1  =  $034a
icax2  =  $034b
jciomain = $e456

gr9   lda #9
    bne gr

gr15  lda #15

gr   ldx #$60
    sta icax2,x   ; tryb
    lda #$03     ; otworz
    sta iccmd,x
    lda #<dev    ; co?
    sta icbufa,x
    lda #>dev
    sta icbufa+1,x
    lda #%00011100  ; bez okna tekstowego, odczyt/zapis
    sta icax1,x
    jmp jciomain

dev   .by "S:" $9b
Personal tools