Our 5oft

From Atariki

Revision as of 16:45, 31 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Our 5oft założyli Btronic, Pirx i Blue Tom około roku 1988 w Pułtusku. Grupa istniała w czasach proto-sceny (koniec lat 80. XX w). Coś znaczące prodki grupy to (w kolejności mniej więcej chronologicznej):


Pewex demo (okazuje się, że Our 5oft był prekursorem emarketingu w Polsce:)
Kasprzak demo
Faraon demo
Equation of Time
Stop! gamo
Unity demo (jedna część, słynna z triku z 3 trybami grafiki w jednej linii rastra)
OMC65 crossassembler
Intel Outside

Gry:
Operation Blood
Bank Bang!
Special Forces

Grupa nie istnieje, choć Pirx i Btronic interesują się życiem sceny. Członkowie Our 5oft należeli także do Bloody_Coders.

Personal tools