Bloody Coders

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:BLOODY_CODERS_logo.png

Było to tajemnicze, ogólnopolskie stowarzyszenie tzw. lepszych koderów atarowskich (jak to poetycko ujął kiedyś ś.p. Daxey). Miało charakter dość nieformalny. Należeli do niego ludzie starszego pokolenia (proto-scena jakby to określił Pirx), związani z 8-bitowym Atari, z grup: System Copy Software, Our 5oft, WaxSoft a także soliści tacy jak Gizmo Magic i kilku innych. Działalność ograniczała się do wymiany doświadczeń koderskich, wzajemnym wizytowaniu się (wyjazdy w różne zakątki Polski), łamaniu gierek i dorabianiu w nich swoich czołówek wraz z trainerami (np. w gierce "Cavernia") oraz zarobkowym (a jakże!) pisaniu własnych gier (ciekawostka: wpisanie tajnego kodu na czołówce gry uruchamiało pozdrowienia i informacje dla innych członków BC - znajdziemy to m.in. w grach "Operation Blood", "Special Forces" i "Atomia"). Ciekawostka nr 2 to fakt, iż praktycznie jako pierwsi używali do pakowania danych w swych produkcjach amigowskiego pakera (popularny niegdyś na Amidze "Power Packer"), co zainspirowało później innych ludzi, np. Sebana.

Personal tools