PERCOM AT88

From Atariki

Revision as of 11:31, 11 mar 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Seria stacji dysków przeznaczona dla komputerów 400/800 oraz XL, produkowana przez firmę Percom Data Corp. i zarazem nazwa pierwszego napędu z serii.

Spis treści

Modele napędów

  • Percom AT88 - napęd jednostronny obsługujący tylko gęstość pojedynczą, którego możliwości można było poszerzyć o obsługę gęstości podwójnej za pomocą karty Percom AT88-DDA, wkładanej w jedną z podstawek na płycie stacji
  • Percom AT88-S1 - zawiera jeden napęd, obsługuje tylko gęstość pojedynczą. Za pomocą gniazda z tyłu obudowy pozwala na podłączenie zewnętrznego napędu od PC
  • Percom AT88-S1PD - odmiana powyższego, dodatkowo obsługująca gęstość podwójną i posiadająca port drukarki. Zewnętrzny napęd może być także napędem 3,5"
  • Percom AT88SPD - pojedynczy napęd, gęstość podwójna oraz wbudowany port Centronics
  • Percom AT88-A1 - napęd jednostronny obsługujący gęstości pojedynczą i podwójną. W odróżnieniu od powyższych może działać jedynie w trybie slave.

Według źródeł zaczerpniętych z AtariAge, napędy nie obsługiwały trybów przyspieszonych (Ultra Speed).

Typologia nazw

Firma Percom posługiwała się uporządkowanym nazewnictwem produkowanych przez siebie stacji dysków:

  • S - napęd jednostronny
  • 1 lub 2 - ilość wbudowanych napędów
  • P - wbudowany port Centronics
  • D - obsługa pełnej gęstości podwójnej (Double Density).
  • A - napęd typu slave

Zdjęcia

Grafika:Percom1_AT88SD1.JPG Grafika:Percom2_AT88SD1.JPG Grafika:Percom_manual_AT88SPD.JPG

Zobacz teżTen artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools