XL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Seria komputerów rozpoczęta w 1982 roku przez model 1200XL. Cechą charakterystyczną komputerów i urządzeń peryferyjnych jest kremowo-brunatne ubarwienie i metalowe elementy wykończenia (np. klawisze funkcyjne).

Spis treści

Modele

Do serii należą następujące komputery:

Komputery seryjne

Prototypy

Peryferia

Do serii XL należą następujące urządzenia peryferyjne:

Gniazda

Najważniejszą innowacją serii XL jest złącze PBI (nie ma go w 1200XL). Pozwala ono m.in. na podłączenie rozszerzenia pamięci (1064) oraz urządzeń peryferyjnych takich jak 1090, Multi I/O itp. Oprócz tego seria XL charakteryzowała się gniazdem kartridża umieszczonym ponad klawiaturą (słynna "popielniczka"). W tym miejscu występuje ono w modelu 1200XLS i późniejszych.

Lista gniazd

Klawiatura

Klawiatura w tej serii ma 57 klawiszy zwykłych oraz klawisze funkcyjne: Help, Start, Select, Option, Reset.

Klawisze funkcyjne mają znaczenie przy starcie komputera (w zależności od zainstalowanego OS - zobacz FAQ - Obsługa). Oprócz wymienionych klawiszy funkcyjnych i standardowych elementów QWERTY klawiatura ma też takie klawisze jak "Control" czy "Escape".

F1-F4

W modelach 1200XL, 1200XLS, 1200XLD, 1400XL, 1450XL, 1450XLD, 1600XL, 1650XLD, 1850XLD na klawiaturze znajdują się cztery dodatkowe klawisze funkcyjne F1-F4. Pozostałe ich nie mają, jednak odpowiednie procedury obsługi znajdują się w ROM-ie systemu operacyjnego, można więc te klawisze stosunkowo łatwo dodać. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli komputer ma rozszerzenie pamięci zgodne ze 130XE, będzie konflikt.

Klawisze F1-F4 można przedefiniować, maja one w systemie oddzielną od reszty klawiatury tablicę definicji wskazywaną wektorem FKDEFP ($60). System przypisuje im następujące znaczenie:

 • F1 - przesunięcie kursora w górę (cursor up)
 • F2 - przesunięcie kursora w dół (cursor down)
 • F3 - przesunięcie kursora w lewo (cursor left)
 • F4 - przesunięcie kursora w prawo (cursor right)
 • Shift/F1 - ustawienie kursora w lewym górnym rogu ekranu (cursor home)
 • Shift/F2 - ustawienie kursora w lewym dolnym rogu ekranu (cursor bottom)
 • Shift/F3 - dosunięcie kursora do lewego marginesu (cursor to left margin)
 • Shift/F4 - dosunięcie kursora do prawego marginesu (cursor to right margin)

Część funkcji uzyskiwanych z klawiszem CONTROL jest zdefiniowana na stałe:

 • Ctrl/F1 naciskane naprzemiennie włącza i wyłącza działanie pozostałych klawiszy. Kiedy klawiatura jest w ten sposób "wyłączona", powinna świecić się sygnalizująca ten fakt dioda L1.
 • Ctrl/F2 wyłącza DMA układu ANTIC (zob. DMACTL), czyli generowanie przez komputer obrazu. Ponowne włączenie następuje po naciśnięciu dowolnego innego klawisza.
 • Ctrl/F3 włącza i wyłącza klik klawiatury.
 • Ctrl/F4 przełącza wbudowane zestawy znaków, z CHARSET 1 na CHARSET 2 i z powrotem. Gdy aktywny jest CHARSET 2 (tzw. "międzynarodowy zestaw znaków", zob. ATASCII), powinna świecić się dioda L2.

Wymienione diody - oznaczone jako L1 i L2, a nazywane w literaturze "LED 1" i "LED 2" - występują w tych samych modelach, które mają klawisze F1-F4. Diodami sterują bity rejestru PORTB, tego samego, który jest używany w rozszerzeniach pamięci zgodnych ze 130XE.

Personal tools