PMWD

From Atariki

Revision as of 08:57, 7 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Nieformalna grupa przyjaciół powstała na pierwszym warszawskim Sztabie Kryzysowym

Wymawiaj: Pi-eM-Wó-De.

Skład:


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools