Pet

From Atariki

Revision as of 07:45, 17 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Piotr "Pet" Kielczyk. Warszawiak, koder w grupie ASL a następnie Bit Busters.

Zakodował między innymi (sam lub wspólnie z Alexem):

Działał na scenie do ok. 1998 roku. Obecnie nieaktywny na Atari, podobno zajmuje się budową engine'a 3D na PC. Niekiedy udziela się na forum atari.area.

Personal tools