Player/Missile Graphics

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 22:29, 28 maj 2022
Mono (Dyskusja | wkład)
(kolor absolutnie czarny)
← Previous diff
Wersja z dnia 19:20, 4 gru 2022
Mono (Dyskusja | wkład)
(Kolor czarny - player 2,3 i dowolny missile)
Next diff →
Linia 183: Linia 183:
* PF2 + PM3 * PF2 + PM3
* PF2 + PM2 + PM3 * PF2 + PM2 + PM3
-* PF3 + PM2+* <b>PF3 + PM2</b>
-* PF3 + PM3+* <b>PF3 + PM3</b>
-* PF3 + PM2 + PM3+* <b>PF3 + PM2 + PM3</b>
oraz dla priorytetów: oraz dla priorytetów:
Linia 205: Linia 205:
* PF2 + PM3 * PF2 + PM3
* PF2 + PM2 + PM3 * PF2 + PM2 + PM3
-* PF3 + PM2+* <b>PF3 + PM2</b>
-* PF3 + PM3+* <b>PF3 + PM3</b>
-* PF3 + PM2 + PM3+* <b>PF3 + PM2 + PM3</b>
-UWAGA! Warto pamiętać, że przy włączeniu piątego gracza kolor pocisków pobierany jest z COLPF3.+<b>UWAGA!</b> Warto pamiętać, że przy włączeniu piątego gracza kolor pocisków pobierany jest z COLPF3, a więc w takim przypadku <b>gracz 2 lub 3</b> nałożony na <b>dowolny pocisk</b> będzie generował <b>kolor czarny</b>.
== Pozycjonowanie == == Pozycjonowanie ==

Wersja z dnia 19:20, 4 gru 2022

Spis treści

Charakterystyka

Player and Missile Graphics - "grafika graczy i pocisków". Właściwość układu GTIA polegająca na nakładaniu na ekran obiektów niezależnych od zwykłej zawartości ("tła" oraz "ramek"). Generowane w ten sposób ruchome obiekty znane są na innych platformach sprzętowych pod nazwą "duszków" (ang. sprites).

W 8-bitowych komputerach Atari możliwe jest uzyskanie czterech niezależnych graczy i czterech pocisków (lub pięciu graczy - piątego uzyskujemy przez połączenie czterech pocisków).

Kształt

Każdy gracz ma szerokość 8 pikseli. Ich kształty definiuje się w osobnych obszarach pamięci określonych przez zawartość PMBASE ($D407). Każdemu bitowi w bajcie odpowiada jeden piksel gracza.

Kolejne bajty definiowane w obszarze dowolnego gracza:

  0   7 - piksel
 n ........
  ..oooo..
  .o....o.
  o.o..o.o
  o......o
  o.oooo.o
  .o....o.
  ..oooo..
n+8 ........
 : 7   0 - bit
bajt

Szerokość pocisku wynosi 2 piksele. Ponieważ wszystkich dostępnych pocisków jest dokładnie 4, to definiuje się je razem poprzez wypełnienie odpowiednich par bitów w obszarze pocisków określanym również przez zawartość PMBASE ($D407):

Kolejne bajty definiowane w obszarze pocisków:

  3 2 1 0 - pocisk
   :  :  :  :
  01 01 01 01 - piksel
 n .. .. .. ..
  .. oo oo ..
  .o .. .o o.
  o. .. oo .o
  o. .o o. .o
  o. oo .. .o
  .o o. .. o.
  .. oo oo ..
n+8 .. .. .. ..
 : 76 54 32 10 - bit
bajt

Każdemu bitowi, podobnie jak w przypadku graczy, odpowiada dokładnie jeden piksel pocisku.

Wysokość sprajta odpowiada wysokości ekranu, czyli 240 pikseli w rozdzielczości jednoliniowej (piksel ma wysokość jednej linii ekranowej), lub 120 w rozdzielczości dwuliniowej (piksel ma wtedy wysokość dwóch linii ekranowych). Wynika to z faktu, że ANTIC rozpoczyna pobieranie danych dla kształtu sprajtów z pamięci RAM w 8 linii skanningowej, a kończy w 247. O tym czy pobierane są dane dla graczy, czy dla pocisków, czy dla wszystkich sprajtów decydują bity 2 i 3 rejestru DMACTL ($D400) kontrolujące DMA.

Można jednakże definiować kształty sprajtów bez pośrednictwa ANTIC-a wpisując odpowiednie dane bezpośrednio do rejestrów GRAFP0-3 i GRAFM. Dane te są wykorzystywane każdorazowo kiedy plamka rysująca obraz osiąga poziomą pozycję na ekranie równą wartościom zapisanym w rejestrach HPOSP0-3 i HPOSM0-3. Modyfikując więc co jakiś czas (przykładowo co okres trwania linii skaningowej) zawartość wspomnianych rejestrów można własnoręcznie definiować kształty sprajtów nawet wtedy, kiedy ANTIC nie rysuje obrazu (bity 0 i 1 rejestru DMACTL ($D400) są zgaszone). Stwarza to pole do realizacji przeróżnych programowych technik generowania obrazu jak na przykład:

 • replikacja sprajtów w linii (przez zmianę rejestrów pozycji poziomej HPOSP0-3 i HPOSM0-3),
 • multiplikacja sprajtów w linii i na ekranie (przez zmianę rejestrów pozycji poziomej HPOSP0-3 i HPOSM0-3, kształtu GRAFP0-3 i GRAFM i kolorów COLPM0-3 ewentualnie COLPF3 czy szerokości SIZEP0-3 i SIZEM),
 • rozciąganie sprajta (przez modyfikację rejestru szerokości SIZEP0-3 i SIZEM),
 • zmiany priorytetów sprajtów (przez modyfikację rejestru PRIOR).

Kolory

Jeden gracz może mieć dowolny, wybrany z palety, kolor - pocisk ma zawsze ten sam kolor co odpowiadający mu gracz (np. jeśli gracz nr 3 ma kolor $0A pocisk ma również kolor $0A). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy łączymy pociski w celu otrzymania piątego gracza - w tym przypadku gracz ten otrzymuje kolor z rejestru COLPF3 ($D019). Przez ingerencję w rejestr GTIACTL ($D01B) można też spowodować, że nakładające się piksele obiektów będą miały trzeci kolor uzyskiwany przez wykonanie bitowego OR na wartościach rejestrów kolorów nakładających się obiektów (tzw. gracze wielokolorowi). Nakładanie kolorów zachodzi wyłącznie w parach:

 • PM0 + PM1 : gracz 0 lub pocisk 0 + gracz 1 lub pocisk 1
 • PM2 + PM3 : gracz 2 lub pocisk 2 + gracz 3 lub pocisk 3

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych kolorów na ekranie przez ustalenie priorytetu 0 dla graczy i pocisków.

Kolory ustalamy wpisując odpowiednie wartości do rejestrów COLPM0-COLPM3 ($D012-$D015).

Priorytety

W rejestrze GTIACTL ($D01B) można określić priorytety wyświetlania poszczególnych sprajtów i elementów grafiki. Do tego celu konstruktorzy przeznaczyli aż 4 bity.

Wyboru priorytetu dokonuje się poprzez ustawienie dokładnie jednego bitu.

bit3210kolejność
znaczenie0001PM0PM1PM2PM3PF0PF1PF2PF3BAK
0010PM0PM1PF3PF2PF1PF0PM2PM3BAK
0100PF3PF2PF1PF0PM0PM1PM2PM3BAK
1000PF0PF1PM0PM1PM2PM3PF2PF3BAK

UWAGA! Pierwszeństwo COLPF3 ($D019) przed innymi kolorami można zaobserwować kiedy połączy się wszystkie pociski w piątego gracza, gdyż wtedy właśnie ten rejestr definiuje ich kolor.

Ustawienie priorytetu 0 powoduje, prócz uzyskania dodatkowych kombinacji kolorów, następujące ustalenie priorytetów:

bit3210kolejność
znaczenie0000PM0PM1PF0PF1PM2PM3PF2PF3BAK

Analogicznie ustawienie kilku bitów równocześnie powoduje, poza wyświetleniem koloru czarnego, ustalenie następujących priorytetów:

bit3210kolejność
znaczenie0011PM0PM1PF2PF3PM2PM3PF0PF1BAK
0101PF3PF2PM0PM1PM2PM3PF0PF1BAK
0110PF3PF2PF1PF0PM0PM1PM2PM3BAK
0111PF3PF2PM0PM1PM2PM3PF0PF1BAK
1001PM0PM1PM2PM3PF0PF1PF2PF3BAK
1010PF0PF1PM0PM1PM2PM3PF2PF3BAK
1011PM0PM1PF2PF3PM2PM3PF0PF1BAK
1100PF3PF2PF1PF0PM0PM1PM2PM3BAK
1101PF3PF2PM0PM1PM2PM3PF0PF1BAK
1110PF3PF2PF1PF0PM0PM1PM2PM3BAK
1111PF3PF2PM0PM1PM2PM3PF0PF1BAK

Kolor ramki COLBAK ($D01A) ma zawsze najniższy priorytet, tak więc niemożliwe jest przykrywanie sprajtów przez ramkę ekranu.

Dodatkowe kolory

Ustawienie priorytetu 0 powoduje, że kolory sprajtów zaczynają interferować z kolorami pola gry pozwalając na uzyskanie dodatkowych barw. Odbywa się to analogicznie, jak w przypadku wyświetlania sprajtów wielokolorowych przez dokonanie operacji bitowego OR na wartościach odpowiednich rejestrów kolorów, lecz kolory sprajtów - poza nakładaniem się w parach PM0+PM1 i PM2+PM3 - interferują dodatkowo z kolorami pola gry (PFx):

 • PF0 + PM0
 • PF0 + PM1
 • PF0 + PM0 + PM1
 • PF1 + PM0
 • PF1 + PM1
 • PF1 + PM0 + PM1
 • PF2 + PM2
 • PF2 + PM3
 • PF2 + PM2 + PM3
 • PF3 + PM2
 • PF3 + PM3
 • PF3 + PM2 + PM3

W ten sposób umiejętnie manipulując kształtem, szerokością i położeniami sprajtów można w wierszu uzyskać 23 różne kolory. 

Hi-Res

W trybach wysokiej rozdzielczości nałożenie sprajta na pole gry powoduje zmianę koloru tła wszędzie tam gdzie piksel sprajta jest zapalony. W konsekwencji wszystkie piksele grafiki mają kolor pobrany z rejestru sprajta, przy czym jasność piksela zgaszonego (0) brana jest z rejestru koloru sprajta, natomiast jasność piksela zapalonego (1) brana jest z rejestru COLPF1 ($D017).

Ponieważ zarówno kolor tła, jak i piksela pobierany jest z rejestru COLPF2 ($D018), to nieco inaczej wygląda również nakładanie kolorów sprajtów kiedy włączony jest priorytet 0 i zachodzi wyłącznie w przypadkach:

 • PF2 + PM2
 • PF2 + PM3
 • PF2 + PM2 + PM3
 • PF3 + PM2
 • PF3 + PM3
 • PF3 + PM2 + PM3

Ponieważ połączenie pocisków w piątego gracza powoduje, że kolor pocisków brany jest z rejestru COLPF3 ($D019), to w miejscach gdzie piksele pocisków są zapalone kolor PF2 jest zastępowany przez PF3. Nakładanie kolorów zaś odbywa się w tym przypadku tylko między pociskami (które traktowane są jak pole gry PF3) a graczami.

Pierwsza para sprajtów PM0 i PM1 reaguje wyłącznie między sobą, ponieważ żaden piksel pola gry nigdy nie przybiera koloru pobranego z COLPF0 ($D016) lub COLPF1 ($D017).

Z kolei druga para zawsze interferuje z kolorem COLPF2 ($D018) lub COLPF3 ($D019), a więc kombinacje

 • PM2
 • PM3
 • PM2 + PM3

możliwe są wyłącznie na ramce, gdzie wyświetlany jest COLBAK ($D01A) (co, nawiasem mówiąc, zwiększa pulę kolorów możliwych do uzyskania w linii z 23 do 26).

Kolor czarny

Jednoczesne ustawienie kilku bitów odpowiadających priorytetom sprajtów w rejestrze GTIACTL ($D01B) skutkuje wyświetleniem koloru czarnego w miejscach nakładania sprajtów na pole gry, niezależnie od tego jakie wartości ustawione są w rejestrach kolorów.

I tak dla priorytetów:

 • %0110
 • %1001

kolor czarny uzyskuje się kombinacjami:

 • PF0 + PM0
 • PF0 + PM1
 • PF0 + PM0 + PM1
 • PF1 + PM0
 • PF1 + PM1
 • PF1 + PM0 + PM1

Analogicznie dla priorytetów:

 • %0011
 • %1100

działają kombinacje:

 • PF2 + PM2
 • PF2 + PM3
 • PF2 + PM2 + PM3
 • PF3 + PM2
 • PF3 + PM3
 • PF3 + PM2 + PM3

oraz dla priorytetów:

 • %0101
 • %0111
 • %1010
 • %1011
 • %1101
 • %1110
 • %1111

wszystkie kombinacje czyli:

 • PF0 + PM0
 • PF0 + PM1
 • PF0 + PM0 + PM1
 • PF1 + PM0
 • PF1 + PM1
 • PF1 + PM0 + PM1
 • PF2 + PM2
 • PF2 + PM3
 • PF2 + PM2 + PM3
 • PF3 + PM2
 • PF3 + PM3
 • PF3 + PM2 + PM3

UWAGA! Warto pamiętać, że przy włączeniu piątego gracza kolor pocisków pobierany jest z COLPF3, a więc w takim przypadku gracz 2 lub 3 nałożony na dowolny pocisk będzie generował kolor czarny.

Pozycjonowanie

Pozycję poziomą graczy kontroluje się wpisując ich położenie do rejestrów HPOSP0-HPOSP3 ($D000-$D003). Podobnie zmienia się pozycję poziomą pocisków - należy wpisywać pożądane wartości do rejestrów HPOSM0-HPOSM3 ($D004-$D007). Są to rejestry tylko do zapisu.

ANTIC wyświetla 228 cykli koloru w linii, co przekłada się na maksymalną widoczną pozycję poziomą sprajta. Poniżej znajdują się pozycje sprajta odpowiadające położeniom krawędzi ekranu zależnie od jego szerokości konfigurowanej za pomocą bitów 0 i 1 w rejestrze DMACTL ($D400):

wartośćlewa krawędźprawa krawędźopis
%00--pusty ekran
%01$40$C0wąski ekran
%10$30$D0normalny ekran
%11$20$E0szeroki ekran

Środek ekranu znajduje się w pozycji $80. Lewa krawędź widocznego obrazu znajduje się w pozycji $2C, prawa - w $D4 - i są to ograniczenia dla obrazu generowanego przez ANTIC. GTIA potrafi wyświetlić obraz w nieco szerszym zakresie $22-$DE.

Niestety nie ma rejestrów określających pozycję pionową - kontroluje się ją zmieniając położenie graczy oraz pocisków w obszarze pamięci wskazywanym przez PMBASE ($D407).

ObiektObszar względem PMBASE w rozdzielczości
dwuliniowejjednoliniowej
pociski$0184-$01FB$0308-$03F7
gracz 0$0204-$027B$0408-$04F7
gracz 1$0284-$02FB$0508-$05F7
gracz 2$0304-$037B$0608-$06F7
gracz 3$0384-$03FB$0708-$07F7

ANTIC rysuje na ekranie telewizyjnym 240 linii począwszy od linii 8, a skończywszy na 247. Z tego względu w rozdzielczości jednoliniowej na ekranie widoczna jest treść duszka zdefiniowana bajtami 8..247, a w rozdzielczości dwuliniowej bajtami 4..123 obszaru wskazywanego przez PMBASE ($D407). Pozostałe bajty znajdują się "poza ekranem" i nie są nigdy widoczne.

Ustawienie bitu w rejestrze VDELAY ($D01C) powoduje obniżenie rysowania odpowiedniego sprajta o jedną linię skanningową, ale tylko kiedy ustawiona jest rozdzielczość dwuliniowa w DMACTL ($D400).

Wykrywanie kolizji

Istnieje również możliwość sprzętowego wykrywania wzajemnych kolizji duszków z polem gry (ale nie z kolorem tła), jak i z innymi duszkami. Służą do tego rejestry tylko do odczytu:

      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ...nieużywane....   3   2   1   0
      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ....nieużywane...   3   2   1   0
  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0
  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0

Zresetowanie wszystkich rejestrów kolizji następuje po zapisaniu dowolnej wartości do HITCLR ($D01E).

Rozmiar

Matryca graczy ma 8 punktów szerokości, pocisków - 2 punkty. Gracze oraz pociski mogą być sprzętowo rozszerzane za pomocą przeznaczonych do tego celu rejestrów. Możliwe są: szerokość pojedyncza, podwójna i poczwórna. Uzyskuje się je ustawiając odpowiednie kombinacje bitów w rejestrach SIZEP0-SIZEP3:

Bit     7 6 5 4 3 2 1 0
Szerokość:  ...nieużywane... 0 0 pojedyncza (8 cykli koloru)
                0 1 podwójna  (16 cykli koloru)
                1 0 pojedyncza
                1 1 poczwórna (32 cykle koloru)

Dla ustalenia szerokości dla pocisków używa się rejestru SIZEM ($D00C):

Bity            Szerokość:
         pojedyncza  podwójna  poczwórna
7 i 6: pocisk 3    0,128     64    192
5 i 4: pocisk 2    0, 32     16    48
3 i 2: pocisk 1    0, 8     4    12
1 i 0: pocisk 0    0, 2     1     3

Co do wysokości, zarówno gracze jak i pociski mają zawsze wysokość całego ekranu (łącznie z ewentualnymi ramkami) - oczywiście widać przy tym tylko te ich części, które zostały "narysowane" w obszarze pamięci wskazywanym przez rejestr PMBASE $D407. Bit skasowany oznacza tu piksel przezroczysty, bit ustawiony - piksel w kolorze wybranym dla danego duszka.

Linki

Personal tools