Polski Edytor

From Atariki

Revision as of 10:14, 2 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:PoslkiEdytor.png

Mini edytor obsługujący polskie znaki. Występuje po nazwą PE.COM. Pracuje pod kontrolą DOS 2.5. Napisał go Janusz B. Wiśniewski, został opublikowany na łamach Tajemnice Atari w 1992r.

Jest to prosty edytor tekstowy umożliwiający pisanie podręcznych notatek czy dokumentacji. Dopełnieniem PE jest program CZYTNIK.COM, umożliwiający czytanie takich dokumentów scalonych z CZYTNIKiem.

Polecenia edytora

 • shift/control/< wczytanie tekstu do edytora
 • shift/control/> zapis tekstu z edytora
 • shift/control/ESC opuszczenie edytora
 • shift/a ą
 • shift/c ć
 • shift/e ę
 • shift/l ł
 • shift/n ń
 • shift/o ó
 • shift/s ś
 • shift/z ż
 • shift/x ź
Personal tools