Polski Edytor

From Atariki

Revision as of 15:24, 2 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Jbwe.png

Mini edytor tekstowy - protoplasta programu [Polski Edytor]]. Występuje po nazwą E.COM. Pracuje pod kontrolą DOS 2.5. Napisał go Janusz B. Wiśniewski, został opublikowany na łamach Tajemnice Atari w 1991r.

Polecenia edytora

  • shift/control/< wczytanie tekstu do edytora
  • shift/control/> zapis tekstu z edytora
  • shift/control/ESC opuszczenie edytora
Personal tools