Polskie znaki

From Atariki

Revision as of 14:51, 16 lip 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

W standardowym ROM Atari XL/XE nie zostały zdefiniowane polskie znaki diakrytyczne. Twórcy oprogramowania użytkowego starali się usunąć tę niedogodność przez przedefiniowywanie generatora znaków i forsowanie własnych standardów ich kodowania.

Poniżej wymienione są najpopularniejsze z nich:

Nazwa programu Kody hex liter
ą ć ę ł ń ó ś ż ź Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź
The First XLEnt Word Processor, TOMS $01 $03 $05 $0c $0e $0f $13 $1a $02 $17 $16 $12 $7b $0d $10 $04 $18 $00
Polski Edytor ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - - - - - - - -
Panther ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(Music ProTracker dokumentacja) $01 $03 $05 $0c $0e $0f $13 $1a $0b ? ? ? $7b ? ? ? $18 $60
Personal tools