Power Graphics

From Atariki

Jump to: navigation, search

Edytor do uzyskiwania wielokolorowych obrazków bez interlejsu na małym Atari (rodzaj graficznego asemblera). Autorem jest Fox, zaś używał grafik z grupy Infinity - Qba (obrazki przykładowe: Jaga, Dalmatyńczyk). PowerGraph pozwala praktycznie na (prawie) całkowite wykorzystanie możliwości drzemiących w układzie graficznym ANTIC - zmiany kolorów/trybów w rastrze, pełne wykorzystanie ekranu itp. W praktyce jest dość skomplikowany i pracochłonny, dlatego jego "konkurent", czyli GED (lub w XXI w. - Graph2Font) jest używany przez znacznie więcej osób.

Zobacz również

PGR

Personal tools