Programowanie: Jak wyłączyć ROM systemu

From Atariki

Revision as of 22:16, 30 sty 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Atari 8-bit ma tę ciekawą cechę, iż umożliwia wyłączenie pamięci ROM i podstawienie w jej miejsce bloku pamięci RAM dzięki czemu uzyskujemy dostęp do większej ilości tejże pamięci, zwykle niedostępnej dla programisty (gdy ROM jest podłączony) Pamięć ROM przechowuje istotne elementy oprogramowania komputera - np. obsługę przerwań, dlatego należy zatroszczyć się o to, aby po wyłączeniu ROM-u przerwania nadal miały przypisane odpowiednie procedury obsługi.


;
; procedura system_off - wylaczamy OS, podlaczamy RAM pod ROMem i 
; zajmujemy sie na wlasna reke obsluga NMI 
;

system_off equ *

 lda #0
 sta $d40e   ; wylaczamy NMI 
 sei         ; oraz IRQ
 lda #$fe    ; oraz podlaczamy RAM pod ROMem, wylaczajac OS
 sta $d301

; poniewaz nie mamy juz systemu nalezy zadbac o wlasna obsluge przerwan NMI

 lda <NMI
 sta $fffa
 lda >NMI
 sta $fffb
 lda #$c0    ;wlaczamy NMI
 sta $d40e 
 rts

NMI bit $d40f ; sprawdzamy czy przerwanie to VBL czy DLI 
 bpl _no
 jmp (DLI) 
_no sta $d40f
 jmp (VBL)
 
DLI dta a(my_dli) ; my_vbl i my_dli to juz nasze procedury obslugi przerwan. 
VBL dta a(my_vbl)

Personal tools