Programowanie: Konwersje znaków ATASCII i ANTIC

From Atariki

Jump to: navigation, search

ATASCII → ANTIC

Program przekształca wpisany do akumulatora znak w kodzie ATASCII na kod ekranowy ANTIC-a. Wynik w akumulatorze.

Najkrótszy kod:

atascii2antic:
  asl
  php
  adc #$c0
  spl:eor #$40
  plp
  ror
  rts

Dwa bajty dłuższe, ale szybsze:

atascii2antic:
  asl
  adc #$c0
  spl:eor #$40
  lsr
  scc:eor #$80
  rts

Najdłuższa metoda, nie używa stosu, znacznika C ani D:

atascii2antic:
  bit const20
  sne:eor #$40
const40 equ *-1
  bit const40
  sne:eor #$20
const20 equ *-1
  rts

Można oczywiście użyć tablicy:

atascii2antic:
  tax
  lda antic,x
  rts

antic:
:32 .byte $40+#
:64 .byte $00+#
:32 .byte $60+#
:32 .byte $c0+#
:64 .byte $80+#
:32 .byte $e0+#

ANTIC → ATASCII

Zasadniczo konwersję przeprowadza się analogicznie:

antic2atascii:
  asl
  php
  spl:eor #$40
  adc #$40
  plp
  ror
  rts

Dwa bajty dłuższe, ale szybsze:

antic2atascii:
  asl
  spl:eor #$40
  adc #$40
  lsr
  scc:eor #$80
  rts

Najdłuższa metoda, nie używa stosu, znacznika C ani D:

antic2atascii:
  bit const40
  sne:eor #$20
const20 equ *-1
  bit const20
  sne:eor #$40
const40 equ *-1
  rts

Wersja tablicowa:

antic2atascii:
  tax
  lda atascii,x
  rts

atascii:
:64 .byte $20+#
:32 .byte $00+#
:32 .byte $60+#
:64 .byte $a0+#
:32 .byte $80+#
:32 .byte $e0+#

Warianty

Jeśli w programie mamy już procedurę konwersji ATASCII → ANTIC, można użyć innej metody:

antic2atascii:
  jsr atascii2antic
  jmp atascii2antic

lub też (dysponując wersją stablicowaną):

antic2atascii:
  tax
  ldy antic,x
  lda antic,y
  rts

Analogiczną konwersję ATASCII → ANTIC można oczywiście przeprowadzić mając procedurę konwersji ANTIC → ATASCII

atascii2antic:
  jsr antic2atascii
  jmp antic2atascii

lub dysponując tablicą:

atascii2antic:
  tax
  ldy atascii,x
  lda atascii,y
  rts
Personal tools