Kody ekranowe

From Atariki

Jump to: navigation, search

Wewnętrzne kody znaków ANTICa używane w trybach znakowych.

Mapowanie kodów ATASCII na kody ekranowe przebiega według poniższej tabeli:

ATASCIIkody ekranowe
$00..$1f$40..$5f
$20..$5f$00..$3f
$60..$7f$60..$7f
$80..$9f$c0..$df
$a0..$df$80..$bf
$e0..$ff$e0..$ff

Taka jest również kolejność ułożenia znaków w generatorze.

Grafika:Antic.gif

Zależnie od używanego trybu znakowego ANTIC wyświetla pierwsze 128 (w trybach 0 OS, 3 ANTIC, 12 OS i 13 OS) lub 64 znaki (w trybach 1 OS i 2 OS) z generatora znaków, bowiem bit 7 (oraz 6 dla trybów 1 OS i 2 OS) znaku znajdującego się w pamięci ekranu wybiera kolory używane do wyświetlenia znaku.

Zobacz też

Personal tools