Quartet

From Atariki

Revision as of 05:52, 5 lis 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Sekcja atarowska znanej grupy z Commodore 64 o tej samej nazwie. Była to jednoosobowa grupa. Założył ją Krzysztof Kobus, koder ze Szczecina podpisujący się inicjałami.

Produkcje:Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools