Quartet

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sekcja atarowska znanej grupy z Commodore 64 o tej samej nazwie. Była to jednoosobowa grupa. Założył ją Krzysztof Kobus, koder ze Szczecina podpisujący się inicjałami.

Produkcje:Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools