Rules

From Atariki

Revision as of 09:37, 11 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rules (z ang. rules - zasady, reguły), np. party rules, compo rules (spotykane również jako compo/party rulez(y))- zbiór zasad dotyczących danej imprezy, ogólne zasady zachowania się, głosowania itd., nierzadko również porady dla nowicjuszy.

Na scenie pojęcie to ma także inne znaczenie, patrz Rulez.

Personal tools