SIMMius 4 MB

From Atariki

Revision as of 10:11, 11 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:simmius.png

Zbudowany w styczniu 2012 roku przez Simiusa prototyp rozszerzenia pamięci zbudowany na 1 module SIMM o pojemności 4 MB i zawierający:

 • Pamięć bankowaną, konfigurowaną programowo, przy użyciu 3 młodszych bitów nieulotnego, 5-bitowego rejestru konfiguracyjnego I2C, jako:
  • xx000: bez rozszerzeń (wyłącza również pamięć liniową)
  • xx001: 64 KB (przełączanie banków bitami PB2,PB3, niezależny dostęp CPU i ANTIC)
  • xx010: 128 KB (PB2,PB3,PB6, niezależny dostęp CPU i ANTIC)
  • xx011: 192 KB (PB2,PB3,PB5,PB6)
  • xx100: 256 KB (PB2,PB3,PB5,PB6)
  • xx101: 512 KB (PB1,PB2,PB3,PB6,PB7, niezależny dostęp CPU i ANTIC)
  • xx110: 1024 KB (PB1,PB2,PB3,PB5,PB6,PB7)
  • xx111: 1984 KB (Axlon, 124 banki, $01...$7C)
 • Pamięć liniową 2048 KB ($000000...$1FFFFF) dla procesora 65C816 - jest ona dostępna niezależnie od pamięci bankowanej.
 • Pamięć FLASH (w prototypie jest to układ AM29F010), zawierającą 4 systemy operacyjne, w tym 3 dostępne do zaprogramowania przez użytkownika, przełączane dwoma starszymi bitami rejestru konfiguracyjnego.
 • Układ sterowania pamięci DRAM zastępujący układ FREDDIE i zapewniający odświeżanie bez ograniczenia liczbą cykli generowanych przez ANTIC.
 • Przełącznik wymuszający niski stan na wszystkich wyjściach rejestru konfiguracyjnego, co pozwala na przywrócenie systemu po błędnym zaprogramowaniu pamięci FLASH.

Konstrukcja umożliwia użycie do przełączania banków także bitu PB0, dając dostęp do maksymalnie 128 banków, ale ostatecznie nie zostało to wykorzystane ze względu na stwierdzone niezgodności z istniejącym oprogramowaniem.

Nazwa została zaproponowana przez KMK, zarazem właściciela jedynego egzemplarza komputera z tym rozszerzeniem.

Dalszy rozwój

Jedyny istniejący prototyp zdemontowano w 2015 roku.

Projekt rozwinął się w wersję produkcyjną o oznaczeniu Antonia 4 MB.

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools