Axlon

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rozszerzenie pamięci przeznaczone dla komputerów serii 400/800. Podobnie jak w 130XE rozszerzona pamięć podzielona na banki po 16 KB znajduje się w obszarze $4000-$7FFF. Inaczej niż w 130XE nie ma możliwości oddzielnego adresowania dodatkowej pamięci przez CPU i ANTIC.

Ze względu na inne wykorzystanie drugiego portu układu PIA (w 400/800 jest on podłączony do dwóch z czterech gniazd joysticków), rejestr sterujący rozszerzeniem umieszczony jest pod adresem $CFFF. Rejestr ten jest tylko do zapisu (w rzeczywistości, ze względu na niepełne dekodowanie, ten rejestr zajmuje obszar $CFC0-$CFFF oraz $0FC0-$0FFF).

Wartość $00 wstawiona do rejestru Axlon powoduje podłączenie pamięci podstawowej, każda inna - jednego z banków pamięci dodatkowej. To pozwala na instalację w komputerze do 4 MB pamięci dodatkowej (255 banków po 16k - 4080 KB).

Oryginalne rozszerzenie Axlon zawierało 128 KB dodatkowej pamięci. Inni producenci (Magna Systems) oferowali działające według standardu Axlon rozszerzenia o 256, 512 lub 1 MB RAM.

Axlon na XL/XE

W 2012 roku Simius zbudował prototypowe rozszerzenie pamięci SIMMius 4 MB pozwalające na użycie trybu Axlon również na XL/XE. Rejestr przełączający znajduje się w pamięci ROM (tj. działa, gdy bit 0 rejestru PORTB jest ustawiony) wyłącznie pod adresem $CFFF i jest tylko do zapisu.

Oprogramowanie

Rozszerzenie Axlon wykrywa i wykorzystuje SpartaDOS X, od wersji 4.46 również na XL/XE: test na obecność rozszerzenia jest przeprowadzany, jeśli test na obecność "zwykłego" rozszerzenia pamięci (typu Rambo XL lub Compy Shop) da negatywny wynik.

Zobacz też

Personal tools