SIO

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 21:53, 8 gru 2004
Mikey (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 23:02, 8 gru 2004
KMK (Dyskusja | wkład)
(małe uzupełnienie)
Next diff →
Linia 1: Linia 1:
-SIO - Serial Input/Output. Rezydujący w ROMie podsystem niskopoziomowych procedur dostępu do urządzeń szeregowych.+SIO - Serial Input/Output. W założeniach jest to rezydujący w ROM-ie podsystem niskopoziomowych procedur blokowego dostępu do urządzeń szeregowych.
 + 
 +W serii XL do podsystemu SIO dodano także niskopoziomową (blokową) obsługę urządzeń podłączanych do szyny równoległej (PBI), czyli tak zwanych [[nowe urządzenia|nowych urządzeń]].
 + 
 +Interfejs SIO znajdujący się w ROM-ie rozpoznaje cztery predefiniowane urządzenia:
 + 
 +* $30: dyskową pamięć masową (stację dysków, twardy dysk)
 +* $40: drukarkę
 +* $50: interfejs RS-232
 +* $60: magnetofon kasetowy
 + 
 +przy czym identyfikator urządzenia to górne 4 bity podanego kodu, dolne natomiast 4 bity stanowi indywidualny numer urządzenia (np. $31 - stacja dysków nr 1, $32 - stacja dysków nr 2 itd.).
 + 
 +Żądaną operację definiuje się ustawiwszy przedtem odpowiednie zmienne w bloku DCB (Device Control Block, $0300), a nastepnie wywołuje skokiem JSR pod JSIOINT $E459, co jest punktem wejściowym interfejsu szeregowo-równoległego. Przy powrocie rejestr Y zawiera wartość 1 w przypadku powodzenia, bądź ujemny [[kody błędów|kod błędu]].
 + 
 +Struktura DCB:
 + 
 +<table border=1 cellpadding=5>
 +<tr><td>Adres</td><td>Etykieta</td><td>Wielkość</td><td>Znaczenie</td></tr>
 +<tr><td>$0300</td><td>DDEVIC</td><td>bajt</td><td>Identyfikator urządzenia. W przypadku stacji dysków trzeba podać identyfikator zwiększony o 1!</td></tr>
 +<tr><td>$0301</td><td>DUNIT</td><td>bajt</td><td>Numer urządzenia; w przypadku stacji dysków numer napędu</td></tr>
 +<tr><td>$0302</td><td>DCMND</td><td>bajt</td><td>Komenda dla urządzenia</td></tr>
 +<tr><td>$0303</td><td>DSTATS</td><td>bajt</td><td>Przed wywołaniem SIO należy ustawić tu rodzaj operacji ($40 odczyt, $80 zapis). Po powrocie z systemu znajduje się tu status operacji ([[kody błędów|kod błędu]]</td></tr>
 +<tr><td>$0304</td><td>DBUFA</td><td>Dwa bajty</td><td>Adres bufora</td></tr>
 +<tr><td>$0306</td><td>DTIMLO</td><td>Bajt</td><td>Czas oczekiwania na pozytywną odpowiedź urządzenia</td></tr>
 +<tr><td>$0307</td><td>DUNUSE</td><td>Bajt</td><td>Bajt nieużywany, zarezerwowany do przyszłych zastosowań</td></tr>
 +<tr><td>$0308</td><td>DBYT</td><td>Dwa bajty</td><td>Wielkość bufora; musi być zgodna z wielkością transmitowanego bloku danych</td></tr>
 +<tr><td>$030A</td><td>DAUX1</td><td>Bajt</td><td>Pierwszy bajt pomocniczy. W operacjach dyskowych młodszy bajt numeru sektora</td></tr>
 +<tr><td>$030B</td><td>DAUX2</td><td>Bajt</td><td>Drugi bajt pomocniczy. W operacjach dyskowych starszy bajt numeru sektora</td></tr>
 + 
 +</table>

Wersja z dnia 23:02, 8 gru 2004

SIO - Serial Input/Output. W założeniach jest to rezydujący w ROM-ie podsystem niskopoziomowych procedur blokowego dostępu do urządzeń szeregowych.

W serii XL do podsystemu SIO dodano także niskopoziomową (blokową) obsługę urządzeń podłączanych do szyny równoległej (PBI), czyli tak zwanych nowych urządzeń.

Interfejs SIO znajdujący się w ROM-ie rozpoznaje cztery predefiniowane urządzenia:

  • $30: dyskową pamięć masową (stację dysków, twardy dysk)
  • $40: drukarkę
  • $50: interfejs RS-232
  • $60: magnetofon kasetowy

przy czym identyfikator urządzenia to górne 4 bity podanego kodu, dolne natomiast 4 bity stanowi indywidualny numer urządzenia (np. $31 - stacja dysków nr 1, $32 - stacja dysków nr 2 itd.).

Żądaną operację definiuje się ustawiwszy przedtem odpowiednie zmienne w bloku DCB (Device Control Block, $0300), a nastepnie wywołuje skokiem JSR pod JSIOINT $E459, co jest punktem wejściowym interfejsu szeregowo-równoległego. Przy powrocie rejestr Y zawiera wartość 1 w przypadku powodzenia, bądź ujemny kod błędu.

Struktura DCB:

AdresEtykietaWielkośćZnaczenie
$0300DDEVICbajtIdentyfikator urządzenia. W przypadku stacji dysków trzeba podać identyfikator zwiększony o 1!
$0301DUNITbajtNumer urządzenia; w przypadku stacji dysków numer napędu
$0302DCMNDbajtKomenda dla urządzenia
$0303DSTATSbajtPrzed wywołaniem SIO należy ustawić tu rodzaj operacji ($40 odczyt, $80 zapis). Po powrocie z systemu znajduje się tu status operacji (kod błędu
$0304DBUFADwa bajtyAdres bufora
$0306DTIMLOBajtCzas oczekiwania na pozytywną odpowiedź urządzenia
$0307DUNUSEBajtBajt nieużywany, zarezerwowany do przyszłych zastosowań
$0308DBYTDwa bajtyWielkość bufora; musi być zgodna z wielkością transmitowanego bloku danych
$030ADAUX1BajtPierwszy bajt pomocniczy. W operacjach dyskowych młodszy bajt numeru sektora
$030BDAUX2BajtDrugi bajt pomocniczy. W operacjach dyskowych starszy bajt numeru sektora
Personal tools