Kody błędów

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Atari 8-bit

System

Interpretery BASIC-a

Atari ST/TT/Falcon

Error in (at) line

Grafika:Blad_basic.png

Także "ERROR AT LINE". Zazwyczaj występuje w językach interpretowanych (Atari Basic, Turbo Basic XL), typowa składnia to:

ERROR #NUMBER IN LINE #NUMBER2

gdzie odpowiednio #NUMBER zostaje zastąpiony numerem błędu generowanym przez system, a #NUMBER2 wskazuje na linię, w której się on znajduje. W Basicu dla Atari XL/XE komunikat wykonawczy "ERROR AT LINE" zostaje zamieniony na "ERROR IN LINE" przez niektóre kompilatory, jednak trzeba pamiętać, że niektórych błędów one nie wykrywają.

Tego samego rodzaju błąd może wystąpić także w językach kompilowanych (także przy kompilowanych wersjach BASICa, choć nie tylko), zasadniczo mając podobną składnię (choć nie zawsze numery linii są używane). Należy przy tym uważać, gdyż niektóre kompilatory (na przykład Turbo C) potrafią wskazać niekiedy na linię poniżej właściwego błędu.

Personal tools