SIO2PC

From Atariki

Revision as of 19:01, 7 sty 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Sprzętowo/programistyczne rozwiązanie służące transmisji plików z atari do PC i vice versa. Ze strony sprzętowej jest to specjalny kabel dostosowujący poziomy napięć i rodzaje sygnałów dostępne w atari do poziomów dostępnych w porcie RS232 peceta. Istnieją dwa rodzaje kabla, jeden oparty o układ MAX232, oraz drugi, o układ 14C89

Schemat rozwiązania: (14C89)

Grafika:Sio2pc-a.gif

Schemat rozwiązania: (MAX232)

Grafika:Schemat.png

Od strony programowej jest to specjalne oprogramowanie służące do transmisji plików oraz do symulacji pracy stacji dysków, jednym z częściej używanych jest APE.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji. Prośba o rozwinięcie.

Personal tools