APE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Atari Peripheral Emulator, komercyjny program umożliwiający wykorzystanie PC jako wirtualnych urządzeń zewnętrznych do Atari takich jak stacja dyskietek, modem i drukarka.

Występuje w wersji dla DOS oraz Windows. Korzysta z kabla SIO2PC lub 1050-2-PC.

Autor: Steven J. Tucker.

Strona domowa: http://www.atarimax.com.

Patrz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools