Sampler

From Atariki

Revision as of 00:17, 13 lut 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Urządzenie, zwykle w postaci modułu Cartrige, służące do digitalizacji dźwięku. Pierwsze tego typu urządzenia dla Atari powstały w USA. W Polsce było w obiegu kilka takich urządzeń, poczynając od końcówki lat 80. ("Crystal Sound" firmy Atares, tudzież dopracowany, komercyjny pakiet Mirage AD Converter). Dzięki temu urządzeniu na scenie pojawiło się wiele demek z samplowanymi instrumentami (co znakomicie poprawiało jakość dźwięku, szczególnie podkładów rytmicznych - perkusji), a nawet całych wielkich kawałków (np. w "Saturday Demo" czy parę dem znanego (poźniej z Amigi) XTD). Samplera chętnie używali tacy muzycy jak TL, czy Trener.

Podobne urządzenia powstawały również za granicą.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools