Sprint XL

From Atariki

Revision as of 12:21, 11 kwi 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Najbardziej rozbudowany i zaawansowany procesor wydruku na Atari serii XL/XE, powstał w Niemczech, gdzie był rozprowadzany jako program shareware. W Polsce rozprowadzała go firma Mirage. Oferował bardzo duże możliwości pozycjonowania wydruku, a co ciekawe - miał możliwość korzystania ze skalowalnych fontów bitmapowych (.E24) z programu Signum z Atari ST. Pewną niedogodnością dla niewprawionych osób była konieczność wpisywania kodów sterujących wydrukiem bezpośrednio w tekście (jak niegdyś w TAG-u), bez możliwości podejrzenia formatowania. Za to oferował możliwość kombinacji tekstu z kilkoma formatami wstawianej grafiki i praktycznie każdej spotykanej ówcześnie drukarki (bez PS).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools