Sweet Illusions

From Atariki

Revision as of 10:38, 9 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Demo grupy Shadows.

Pierwsze z nowej generacji dem na Atari, zajęło 2. miejsce na Shadows Party 1994 w Mirowie. Ciekawostką jest, że Shadowsi w zamierzeniach chcieli stworzyć demo z części od większości aktywnych osób i grup na scenie (ogłoszono to wcześniej w innej demoprodukcji); warunkiem jednak była wysoka jakość proponowanego udziału, co niestety nie spełniało 90% z przysłanych propozycji, skutkiem czego jedyną część Nie-Shadows'ów w S.I. stanowiły efekty Sebana.


Autorzy:

pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=9750

Personal tools