Sztab Kryzysowy

From Atariki

Revision as of 15:54, 7 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rodzaj nieformalnych zlotów osób związanych ze sceną, najczęściej mieszkających w jednym mieście. Sztaby odbywają się w pubach, barach, lub podobnych lokalach gastronomicznych. Zapoczątkowane przez X-ray'a, 0xF'a i SikorSofta w Warszawie, szybko zdobyły popularność w innych miastach. Podobne sztaby odbyły się w Lublinie (Sztab Lublin) Gdańsku (Sztab Trójmiasto) oraz w Krakowie: (Sztab Małopolska)

Personal tools