TTerminal

From Atariki

Jump to: navigation, search

Trub Terminal (TTerminal). Napisany przez truba ulepszony program terminalowy do Indus CP/M używający 80-kolumnowego trybu tekstowego VBXE. Oprócz oczywistych zalet korzystania z rzeczywistego trybu 80-kolumnowego dostępne są następujące rozszerzenia:

 • emulacja terminala Lear Sieger ADM-31 (zamiast prostszego ADM-3A)
 • możliwość dostępu do dyskietek w SD
 • ustawienia kolorów mogą być zapisane do pliku (Ctrl/Shift/S) i odczytane przy następnym starcie
 • poprawna obsługa podświetleń i inwersji
 • echo lokalne (Ctrl/Shift/E)
 • lepsza obsługa klawiszy specjalnych
 • lepsza zgodność z różnymi DOS-ami
 • możliwość powrotu do DOS (Ctrl/Shift/Q)

Niektóre programy, szczególnie tzw. całoekranowe wymagają skonfigurowania terminala z jakim program ma pracować. Bez tej czynności ekran będzie odświeżany powoli lub niepoprawnie. Dla TTerminal należy wybrać jedną z opcji: Lear Sieger ADM-31, Commodore 128, Kaypro (w zależności od ich dostępności).

TTerminal jest niezależny sprzętowo. Funkcje VBXE wywoływane są przez sterownik "S2:" napisany przez KMK. Inny sterownik tego samego autora, RC_GR8.SYS umożliwia uruchomienie terminala w trybie graficznym Graphics 8.

Na obrazku poniżej, Borland Turbo Pascal 3.0. W tym przypadku terminal należy skonfigurować przy pomocy TINST.COM.

Grafika:Cpmvbxe4a.jpg

Kody sterujące

Terminal rozpoznaje następujące kody sterujące:

 • ESC = row col - cursor position
 • ESC T - clear to end of line
 • ESC Y - clear to end of screen
 • ESC : - home & clear screen
 • ESC * - home & clear screen
 • ESC ) - high intensity video on
 • ESC ( - high intensity video off
 • ESC G 4 - reverse video on
 • ESC G 0 - reverse video off
 • ESC E - insert line
 • ESC R - delete line
 • ^H - cursor left
 • ^L - cursor right
 • ^J - cursor down
 • ^K - cursor up
 • ^Z - home and clear screen
 • ^M - carriage return
 • ^G - bell

Download

Personal tools