Indus CP/M

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Induscpm.png

Wersja CP/M 2.2 przygotowana przez producenta stacji Indus GT. Pozwala na użycie jej - a także zgodnych z nią stacji LDW Super 2000 i CA-2001 - jako przystawki pozwalającej uruchamiać programy napisane dla CP/M. Jedynym warunkiem jest rozszerzenie pamięci stacji do 64 KB przy użyciu RAM Chargera.

BIOS systemu występuje w dwu odmianach, sygnowanych jako "INDUS CPM 2.2 REV 1.1" oraz "FUTURE CPM 2.2 REV 1.0". Chronologicznie wersja firmy Future Systems powinna być późniejsza, jednak analiza kodu pokazuje, że jest ona uboższa (m.in. o obsługę dysku C: w pojedynczej gęstości).

Spis treści

Uruchomienie Indus CP/M

Celem uruchomienia systemu należy:

 1. Z www.retrobits.net ściągnąć obraz dyskietki Indus RAM Charger Utility Disk
 2. Z www.retrobits.net ściągnąć obraz dyskietki Indus RAM Charger 40/80 Col. Terminal
 3. Rozpakować uzyskane archiwa do plików ATR
 4. Przekopiować pliki ATR na dyskietki
 5. Uruchomić CP/M Tool
 6. Włożyć dyskietkę Indus RAM Charger Utility Disk do stacji dysków nr 1
 7. Z menu CP/M Tool wybrać opcję nr 2: Fix CP/M Boot
 8. Wyjąć dyskietkę
 9. Włożyć dyskietkę Indus RAM Charger 40/80 Col. Terminal do stacji dysków nr 1
 10. Zabootować z niej komputer
 11. Postępować według pojawiających się na ekranie instrukcji
 12. Po załadowaniu i uruchomieniu terminala (jest to widoczne na ekranie), wyjąć dyskietkę
 13. Włożyć dyskietkę Indus RAM Charger Utility Disk do stacji dysków nr 1
 14. Wcisnąć jednocześnie klawisze DRIVE i ERROR na konsolce stacji, co spowoduje wczytanie systemu z włożonej dyskietki
 15. Po chwili na ekranie powinna się pojawić winieta Indus CP/M.

Kroki od 1 do 8 potrzebne są tylko za pierwszym razem. Niektóre stacje (głównie CA-2001) przestają niekiedy reagować na naciskanie klawiszy. W takiej sytuacji należy stację wyłączyć i włączyć, a następnie spróbować ponownie.

Programy narzędziowe

Na dyskietce systemowej Indus CP/M oprócz standardowych plików CP/M znajdują się dwa programy narzędziowe specyficzne dla tej wersji systemu:

 • INIT - do formatowania dyskietki i tworzenia na niej systemu plików CP/M (dla stacji CA-2001 należy użyć programu INITCA)
 • ICDS - do kopiowania plików między dyskietkami w formacie Atari DOS i CP/M.

W wersji Indus CP/M nie występują standardowe programy do konfigurowania systemu CP/M: SYSGEN[1] i MOVCPM[2]. Rolę pierwszego z nich pełni INIT.

Więcej informacji

Zobacz też

Personal tools