The First XLEnt Word Processor

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:1stxlent-1.png

Jeden z najbardziej rozbudowanych pod względem użytkowym i graficznym edytor tekstu, przeznaczony dla komputerów serii XL i XE oraz (osobna wersja) 400/800. Autorem jest David Castell, program wydano pod marką XLEnt Software w 1986 roku, ostatnia wersja to 2.1. Istnieje wykonana w Polsce polska wersja językowa.

Bufor na tekst ma około 32k. Program poza tym oferuje funkcje automatycznego zawijania wierszy, 80-kolumnowego podglądu wydruku oraz ma bogate możliwości konfiguracji, nie sprawia np. problemu z uzyskaniem polskich znaków tak na ekranie jak i na wydruku. Sterowanie programem odbywa się przez menu lub skrótami klawiaturowymi, ściągawka z wszystkich funkcji sterujących jest dostępna w każdej chwili, wystarczy nacisnąć klawisz HELP.

Do wad programu można zaliczyć niemożność wczytania lub zapisania plików tekstowych poza napędami 1-4 oraz niemożność wczytania plików z podkatalogu (teksty trzeba trzymać w tym samym podkatalogu, co główny program).

The First XLEnt Word Processor był - w dziale ośmiobitowym - używany do pisania przeznaczonych do publikacji tekstów w piśmie Atari Magazyn.

Grafika:1stxlent-2.png Grafika:1stxlent-3.png Grafika:1stxlent-4.png Grafika:1stxlent-5.png Grafika:1stxlent-6.png Grafika:1stxlent-7.png

Zobacz też

Personal tools