Trzmiel

From Atariki

Revision as of 04:34, 15 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
  • Program: Piotr Waśkiewicz
  • Program do drukowania: Robert Łączyński
  • Wydawca: Mirage Software (c) 1993

Trzmiel jest programem graficznym zorientowanym pikselowo. Pracuje w grafice 8 (320 x 192 w dwóch kolorach). Mnogość opcji, sposób obsługi, możliwości i forma opracowania umieszczają go zdecydowanie na czele programów graficznych nie tylko na Atari XL/XE. Program łączy w sobie możliwości kilku innych oraz ma także inne niespotykane. Obsługa odbywa się przy użyciu joysticka, menu skonstruowano na zasadzie rozwijanych roletek, jak dla 16-bitowego ST. W przypadku rozszerzonej pamięci (co najmniej 128 kB) program umożliwia jednoczesną obsługę 8 obrazków. Numer obrabianego rysunku znajduje się w prawym rogu menu. Klawisze od 1 do 8 służą do zmiany obrazka. Pozostałe opcje menu wywołujemy przez naprowadzenie kursora na odpowiednią opcję i naciśnięcie FIRE - rozwinie się roletka, z której będziemy mogli wybrać interesującą nas funkcję. Ponieważ program jest w języku polskim, a wszystki opcje zostały opisane słownie, mamy nadzieję, że krótki ich opis wystarczy Państwu do sprawnego posługiwania się programem. Dokładne ich działanie poznają Państwo osobiście (...).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools