Turbo 6000

From Atariki

Revision as of 13:20, 10 lut 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jedna z odmian systemu turbo do magnetofonów Atari. Po przeróbce magnetofon potrafił odczytywać/zapisywać programy ze zwiększoną prędkością. Można wnioskować iż system powstał i był rozpowszechniany w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wnioskując z dat umieszczonych w programach przeznaczonych dla tego systemu możemy stwierdzić iż pierwsze wersje powstały już w 1988 roku. W późniejszym okresie system ten był również dostępny w Polsce, szczególnie w Poznaniu i okolicach.

Transmisja danych była dość szybka i mogła wynosić tak jak sugeruje nazwa systemu około 6000 bodów, w dodatku odbywała się w jednym bloku bez żadnych przerw (tak samo było w przypadku systemów AST oraz Auto Turbo). Poprawność wczytanych danych po transmisji była sprawdzana bardzo prostą sumą kontrolną (EOR). Metoda zapisu danych na taśmie stosowana przez ten system to modulacja szerokości impulsu (tzw. PWM), jedynce i zeru logicznemu odpowiadają impulsy o rożnej długości.

Ciekawostką jaką wykorzystywał ten system był fakt iż do transmisji danych w trybie "turbo" wykorzystywał linię PROCEED (9 pin gniazda SIO), dzięki temu procedura odbioru danych opiera się na przerwaniach IRQ generowanych przez PIA. W przypadku odczytu do określenia długości zapisanego na taśmie impulsu wykorzystano liczniki układu POKEY - podobnie jak w przypadku systemu Turbo Blizzard. W przypadku zapisu danych procedura opierała się na bezpośrednim sterowaniu linią DATA OUT układu POKEY (tor zapisu danych w magnetofonie nie był w żaden sposób modyfikowany), jednak w tym wypadku do zapisu impulsów o określonej długości wykorzystano proste pętle opóźniające (DEX,BNE) nie bazując już na licznikach układu POKEY.


Stronę zawierającą schemat modyfikacji magnetofonu XC12, obraz cartridge oraz software dla tego systemu możemy znaleźć pod adresem: "Atari Datasette XC12 Turbo 6000 Baud Interface"

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools