URL Submit

From Atariki

Revision as of 22:05, 6 lip 2019; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Protokół pozwalający na przesłanie URL do urządzenia SIO. Zaimplementowany w SIO2BT oraz w RespeQt.
Służy typowo do przesłania liczby punktów uzyskanych w grze (Hi-Score) na serwer administrujący listą wyników (np. https://xxl.atari.pl/hsc/).
Urządzenie SIO otwiera przeglądarkę internetową i przekazuje jej URL odebrany przez SIO.

Szczegóły techniczne

Zapis odbywa się za pośrednictwem SIO. Wartości DCB trzeba ustawić następująco:

  • DDEVIC: $45
  • DUNIT: $01
  • DCMND: $55
  • DSTATS: $80
  • DBUFA: adres bufora o wielkości maksymalnie 2000 bajtów
  • DTIMLO: dowolna wartość, typowo od 1 do 7
  • DBYTLO: wielkość bufora danych (LSB)
  • DBYTHI: wielkość bufora danych (MSB)
  • DAUX1: wielkość bufora danych (LSB)
  • DAUX2: wielkość bufora danych (MSB)

W buforze powinien się znajdować łancuch znaków ASCII, nie zawierający znaku końca linii, np.

http://analog.klanky.com/leaderboards/SaveScore.php?game=PD2012&name=--------&level=00&score=000000&key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poniżej prosty handler urządzenia B: Device
https://github.com/TheMontezuma/B-Handler
ktory używa URL Submit.

Zobacz też

Personal tools