VBL

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search

Mikey (Dyskusja | wkład)
(próba opisu VBLANK)
Next diff →

Wersja z dnia 14:00, 13 sie 2005

Przerwanie VBL (Vertical Blank Interrupt) generowane jest przez układ ANTIC po zakończeniu kreślenia obrazu, w momencie wygaszenia plamki.

Procedura obsługi tego przerwania dzieli sie na dwie fazy (I i II) z których druga wykonywana jest tylko wtedy kiedy w systemie nie zachodzą żadne krytyczne czasowo zdarzenia. (sygnalizowane przez system flagą CRITIC)

Faza I.


1. Wartosc czasu w komórkach [0012-0014] jest inkrementowana.

2. Sprawdzany jest stan zmiennych obsługujących tryb ATTRACT

3. Timer1 jest dekrementowany.


Faza II.


1. Rejestry sprzętowe zapisywane są wartościami ze swoich cieni.

2. Timer2 jest dekrementowany.

3. Timer3,4 i 5 są dekrementowane.

4. Licznik autorepetycji klawisza zostaje zmodyfikowany.

5. Licznik czasu następnego odczytu z klawiatury jest dekrementowany.

6. Następuje odczyt dzojstików i umieszczenie w odpowiednich rejestrach odczytanych wartości.

Personal tools