Video Board XE

From Atariki

Revision as of 23:03, 22 lut 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Projekt Video Board XE autorstwa Electrona, polega na zastąpieniu GTIA nowym układem. W efekcie otrzymujemy:

 • kompatybilność z GTIA.
 • blitter sprite'ów z własną 512 KB pamięcią RAM. Generuje sprite'y o rozmiarach od 1x1 do 256x256 punktów w rozdzielczości odpowiadającej 320x192, każdy sprite w 256 kolorach. Ilość sprite'ów organiczona tylko wydajnością blittera; ale co najmniej 30 sztuk o rozmiarach 32x32x256 kolorów na ramkę.
 • połowa pamięci karty odwzorowana jest w pamięci Atari jako rozszerzenie do 320 KB RAM (Rambo XL).
 • programowalne priorytety sprite'ów i tła. Prosta detekcja kolizji sprite'ów.
 • programowalne pozycje x i y sprite'ów z dokładnością 1 piksela hires.
 • dwie programowalne palety 256-kolorowe - jedna dla pola gry, druga dla sprite'ów. Wybór spośród 2 mln kolorów (21-bitowa paleta RGB, po 7 bitów na składową).
 • mapa kolorów pola gry o regulowanej rozdzielczości (od 8x1 do 32x32 piksele), dla każdego takiego kwadratu można wybrać 1 z 32 zestawów kolorów (wszystkie kolory pola gry ulegają zamianie), możliwe jest skrolowanie mapy kolorów w pionie i w poziomie z rozdzielczością 1 piksela.
 • możliwość mieszania w jednej linii trybów hi-res i kolorowych za pomocą odpowiednich definicji w mapie koloru.
 • tryby wyświetlania:
  • low: 160 pikseli w linii, 256 kolorów
  • standard: 320 pikseli w linii, 256 kolorów
  • high resolution: 640 pikseli w linii, 16 kolorów
  • tekstowy: 80 kolumn, niezaleznie regulowane kolory każdego znaku
 • wyjście RGB do monitora / telewizora.


Demonstracja możliwości:

Grafika:Vbxe-1.jpg


Widok płyty głównej komputera z zamontowanym rozszerzeniem:

Grafika:Vbxe-2.jpg


Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools