WAP-NIAK

From Atariki

Revision as of 13:12, 21 lis 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
Party organizowane głównie przez Sikora na terenie ogródków działkowych przy ulicy Jagiellońskiej 61A w Warszawie.

Grafika:logo.jpg

Spis treści

Ciekawostki

  • Nazwę zaproponował LewiS: WAP-NIAK: Warszawskie Atari Party - Nowa Inicjatywa Atarowskiego Kolektywu - więcej w wątku na atariarea
  • Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum

Układ sponsorski

W odróżnieniu od innych party w Polsce - główne koszty imprezy (szacowane przed edycją) są w większości pokrywane przez jawne wpłaty sponsorskie. Dzięki temu udaje się uzyskać stosunkowo niskie koszty wejściówki, co wraz z lokalizacją party (Polska centralna) korzystnie wpływa na ewentualną frekfencję. Mimo tego - party jest niskobudżetowe.

Edycje

Odbyły się edycje:

Ciekawostki

  • Chyba jedyne party, na którym od samego początku na votkach do głosowania znajduje się skrócona instrukcja

Inne

  • Idea WAP-NIAKa zginęła definitywnie na początku 2015 roku, po zamieszaniu z nowym terminem Sillyventure. Jak zapowiada organizator - party w tej formie nigdy więcej nie będzie organizowane przez Sikora.
  • Schedę po Sikorze postanowił przejąć Miker, (od edycji w 2016 roku poczynając).

Zobacz też

Przykładowa votka i regulamin

  • w przykładzie z 2014 roku

Grafika:Votka_2014.png

Grafika:Regulamin 2014.png

Personal tools