XFD

From Atariki

Revision as of 14:40, 13 kwi 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format obrazu dyskietki zastosowany przez Emulators Inc. w emulatorze XFormer. XFD jest identyczny z formatem ATR z usuniętym 16-bajtowym nagłówkiem.

Format XFD skompresowany programem gzip to XFZ.

Formaty XFx są obsługiwane również przez emulatory Atari800, Altirra oraz Atari800Win PLus (XFZ jest obsługiwany przez Altirrę, chociaż nie jest to jasno określone w liście obsługiwanych formatów).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools