Zapis znaku na ekran (PUT)

From Atariki

Revision as of 17:40, 29 sie 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Procedura wyprowadza znak na ekran na pozycji X/Y kursora określonej przez zmienne odpowiednio COLCRS ($55-$56) i ROWCRS ($54). Zakłada się, że obowiązują przy tym poprawne ustawienia trybów grafiki OS-u, to jest ekran jest w trybie "konsoli" (Graphics 0), lub w trybie graficznym z oknem tekstowym, a kanał, przez który wysyłamy bajt (w przykładzie IOCB 0), jest otwarty dla edytora ekranowego (urządzenie "E:" CIO).

Wyprowadzenie znaku polega na załadowaniu jego kodu ATASCII do akumulatora i wykonaniu rozkazu JSR PUTCHR.

Po wyświetleniu znaku pozycja kursora jest uaktualniana automatycznie, a gdy kursor ma się znaleźć poniżej dolnej skrajni ekranu, następuje przesuw całej zawartości ekranu o jeden wiersz (logiczny) w górę.

Wersja dla 6502

icputb = $0346
;
putchr ldx #$00      ;nr IOCB pomnożony przez 16
    tay        ;znak do wysłania jest w akumulatorze
    lda icputb+1,x
    pha
    lda icputb,x
    pha
    tya
    rts

Wersja dla 65C816

icputb = $0346
;
putchr ldx #$00
    ldy icputb+1,x
    phy
    ldy icputb,x
    phy
    rts
Personal tools