Graphics 0

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zerowy tryb w numeracji Atari OS (ANTIC $02). Tryb tekstowy, 40x24 znaki. Komputer standardowo uruchamia się w tym właśnie trybie. Do Graphics 0 może być zlogosowany tryb 8. Proporcje piksela oraz rejestry kolorów identyczne jak w przypadku tego ostatniego.

Zobacz również

SGE


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools