Zasady dodawania

From Atariki

Revision as of 14:16, 28 sie 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Oto zasady, którymi należy się kierować przy dodawaniu nowych wyrażeń do Atariki.

Spis treści

Zasady ogólne

 • Dodajemy i edytujemy zalogowani.
 • Możliwe jest dołączanie plików - link w toolboxie. Dopuszczalne typy to: GIF, BMP, ARC, ZIP, PNG, JPG, OGG, DOC, XLS, MP3, PDF, XEX, TXT i ATR.
 • Zanim zdecydujemy się umieścić w treści hasła link do innego hasła, używamy wyszukiwarki (po lewej stronie). Jeśli na przykład chcemy dodać link do LDW 2000, to sprawdzamy czy takie hasło już istnieje, może się inaczej nazywa (w tym przypadku LDW Super 2000).
 • Przed zapisaniem edycji powinno się zawsze użyć funkcji Podgląd. No ale nie zawsze się pamięta.
 • Aby dodać stronę należy albo kliknąć na link do strony, która nie istnieje (np. NigdyTegoNieEdytuj), albo wpisać URL np.:
http://atariki.krap.pl/index.php/Nowa_Strona
Uwaga! Nowa_Strona zamieniamy na hasło, które chcemy dodać !!!
 • W przypadku synonimów tego samego pojęcia (np. 0xF), powinno się w stronie aliasu wpisać jedynie jedną linijkę postaci:
#REDIRECT [[StronaGłównaPojęcia]]

Konstrukcja formalna hasła

 • Tytuły prac / dem itp. piszemy ze spacjami, duże litery jak w nazwie własnej np. Too Hard 4.
 • Strony puste są absolutnie zabronione! Lepszy brak strony niż pusta strona, bo przynajmniej widać, że strony brak i trzeba ją dodać.
 • Bardzo niemile widziane są strony, na których jest tylko obrazek lub link zewnętrzny. Hasło powinno zawierać minimum jedno, poprawnie złożone zdanie wprowadzające w dany temat (w języku polskim).
 • Pierwszym wyrazem hasła nie powinna być nazwa pojęcia, jeśli jest taka sama, jak w nagłówku (np. artykułu LDW Super 2000 nie należy zaczynać od "LDW Super 2000 to stacja dysków ..." lecz raczej zacząć od razu od objaśnienia: "Stacja dysków ...").
 • Na stronie z głównym pojęciem powinny być w miarę możliwości wymienione wszystkie synonimy, o ile istnieją.
 • Treść hasła staramy się linkować do powiązanych haseł przez użycie np. [[PowiązaneHasło]]. Na danej stronie do powiązanego hasła staramy się linkować tylko raz.
 • Jeśli chcemy dowiązać temat do tematu ogólnego (niemającego bezpośredniego związku z Atari, np. MMU) to preferowane są linki do pl.wikipedia.org a w drugiej kolejności do en.wikipedia.org
 • Każde nowe hasło powinno od razu dostać odpowiednią kategorię. Sposób kategoryzacji można podejrzeć w innych hasłach (wszystkie są skategoryzowane). Lista kategorii jest tutaj. Kategoria "Strony do skasowania" lub "Strony do poprawienia" się nie liczy, hasło musi być jeszcze w co najmniej jednej poza tym. Strony pozbawione kategorii zostaną prędzej czy później usunięte bez względu na treść.

Rzeczowość

 • Piszemy na temat, zwięźle i treściwie, bez lania wody.
 • Staramy się zachowywać neutralność wobec tego co opisujemy.
 • Wpisy typu Mońki powinny zawierać tylko informacje związane z Atari. Dodatkowe informacje powinny być podawane jako link do innych Wiki (np. pl.wikipedia.org) lub po prostu stron WWW.

Język i styl

 • Piszemy zgodnie z polską ortografią.
 • Piszemy poprawną polszczyzną, nie używamy slangu (w tym języka marketoidalnego) i języka potocznego, o ile nie jest częścią hasła.
 • Nie używamy emotikonek.
 • Hasła formułujemy w trzeciej osobie i trzymając się stylu encyklopedycznego.
 • Nie używamy czasownika "posiadać (coś)" w znaczeniu innym niż "być właścicielem (czegoś)".
 • Przymiotniki wartościujące ograniczamy do takich, które mówią o jakichś istotnych i weryfikowalnych cechach opisywanej rzeczy (np. "najszybszy" jest akceptowalne, natomiast "najwspanialszy" - nie).
Personal tools