1090 card - 80 Column Display

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:1090xl-80column.jpg

Przygotowywana przez Atari, lecz nigdy nie wypuszczona na rynek karta rozszerzeń mająca współpracować z modułem 1090. Miała pozwalać na pracę w 80-kolumnowym trybie tekstowym przy zastosowaniu zwykłego fontu systemowego o matrycy 8x8 pikseli.

Poniższa garść szczegółów dotyczy prototypu, a wywnioskowana została z zawartości prototypowego handlera przeznaczonego dla tego urządzenia.

Karta była urządzeniem widocznym jako tzw. nowe urządzenie. Dysponowała własnym ROM-em inicjowanym automatycznie przez system operacyjny przy starcie komputera. Dodatkowo używała trzech rejestrów I/O na stronie D1 (zob. Rejestry PBI).

Używany był tryb tekstowy 80x25 znaków, prawdopodobnie monochromatyczny. Wspomniany wyżej prototypowy handler nie pozwala na włączanie trybów graficznych, oraz blokuje DMA układu ANTIC. Pamięć obrazu zmapowana była do pamięci głównej komputera i bezpośrednio dostępna dla CPU; jej początek znajdował się 2048 bajtów od szczytu pamięci (RAMTOP*256-2048). Położenie pamięci obrazu można było zmieniać, jednak musiała się zaczynać na granicy stron, gdyż rejestr adresu pamięci obrazu ma tylko starszy bajt.

Personal tools